رضا پرتوی سنگی مدیر انجمن زیست محیطی حیات سبز لیان اظهار داشت: در تاریخ 26 تیرماه سال 97 ،دفتر امور اجتماعی استانداری بوشهر با هماهنگی اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر اقدام به برگزاری دوره آموزشی “تکالیف مالیاتی سازمانهای مردم نهاد راس ساعت 9 صبح در محل بنیاد نخبگان نمودند.

در این دوره که با حضور معاونت مالیاتی استان جناب آقای صافدل و حضور فعال مدیران سمن های ثبت شده و دارای مجوز تشکیل گردید معاونت محترم امور مالیاتی ضمن تشریح کامل نظام جامع مالیاتی کشور و نحوه برخورداری از معافیت مالیاتی و ارائه اظهارنامه مالیاتی و ثبت اطلاعات فصلی ( ماده 169) برای اشخاص حقوقی که با فعالیتهای خرید و فروش و خدمات کالا سروکار دارند به توضیح در مورد استفاده از ماده 139 قانون به منظور دریافت معافیت مالیاتی برای سازمان های مردم نهادی که دارای مجوز و  شناسه ملی می باشند پرداختند.

در ادامه آقای صافدل افزودند جهت برخورداری از ماده 139 قانون امور مالیاتی ، ثبت نام در نظام جامع مالیاتی کشور ،ارائه اظهارنامه ،تهیه دفتر قانونی روزنامه و دفترکل و درخواست ناظر قبل از شروع سال مالی برای شفاف سازی فعالیت سمن ها لازم و ضروری می باشد.

در پایان جلسه به سوالات مدیران سازمان های مردم نهاد پاسخ داده شد.

تمامی حقوق برای انجمن حیات سبز لیان، محفوظ می باشند.