مطالعه سبز

آلودگی آب

قبلا” درباره آلودگی آب های زیر زمینی نوشتیم . آزمایش زیر نشان می دهد که هنگام آلودگی آب ، برای ما و دیگر موجودات زنده چه اتفاقی می افتد.

انچه نیاز دارید:

الف) یک لیوان آب

ب) یک شاخه کرفس که برگ هم داشته باشد

ج) کمی رنگ خوراکی آبی یا قرمز

 

روش کار:

  1. ته کرفس را با دقت ببرید.
  2. چنر قطره رنگ خوراکی در لیوان بریزید. فرض کنید این رنگ نوعی آلودگی است. صبر کنید تا کاملا در آب حل شود و تمام آب به رنگ آبی یا قرمز دراید. از این طریق می بینید که آلودگی چگونه گسترش می یابد.
  3. شاخه کرفس را چند ساعت در لیوان آب بگذارید. فرض کنید کرفس گیاهی کوچک، درخت یا حتی انسانی است که آب را از زمین می نوشد.
  4. کرفس را بررسی کنید. آن را ببرید. آب رنگی را می بینید که از راه ساقه به بالا حرکت می کند.

نتیجه :

  • با آب « آلوده » ، گیاه را هم « آلوده » می کنیم. در واقع آلوده کردن آب به ضرر خودمان و دیگر موجودات زنده تمام می شود، پس باید از آلوده کردن آب پرهیز کنیم.

 

گذاشتن یک دیدگاه

تمامی حقوق برای انجمن حیات سبز لیان، محفوظ می باشند.

رفتن به نوارابزار