به گزارش دفتر آموزش انجمن حیات سبز لیان نشست مدرسه طبیعت در استان بوشهر برگزار شد .

رضا پرتوی سنگی مدیر انجمن حیات سبز لیان در این نشست به آسیب شناسی مدرسه طبیعت و همکاری متقابل محیط زیست با تشکلهای زیست محیطی پرداخت .

وی افزود که نشستهای هم اندیشی با تشکلهای زیست محیطی حل مسائل و مشکلات را تسهیل می بخشد .

همچنین ادامه داد با توجه به پیگیری مدیر کل محیط زیست استان تلاش داریم که یک تشکل زیست محیطی خیر محیط زیست با کمک سمنها ایجاد کنیم .

 

 

 

 

گذاشتن یک دیدگاه

</