اساسنامه

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن حیات سبز لیان

فصل اول – کلیات و اهداف :
ماده ۱
نام سازمان غیر دولتی مورد نظر : انجمن حیات سبز لیان است و در این اساسنامه بلحاظ رعایت اختصار انجمن نامیده می شود.

ماده ۲
نوع فعالیت : کلیه فعالیت های انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمنا” انجمن از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده ۲ ائین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۵/۵/۱۳۳۷ موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت و ایین نامه شماره ۱۲۶۰۸/ت ۲۷۳۶۷ ه موضوع ۹/۱۱/۱۳۸۱ مصوب هیئت محترم وزیران می باشد.

ماده ۳
محل: مرکز اصلی انجمن در: استان بوشهر شهرستان : بوشهر به نشانی: بوشهر_ میدان امام _کوچه مسجد امیرالمومنین(ع) صندوق پستی ۱۷۱۵-۷۵۱۳۵ واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

ماده ۴
تابعیت: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده۵
مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده۶
دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیر منقول مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد که توسط هیات موسس تماما” پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

ماده۷
هیئت موسس بعد از تاسیس و انتخاب بالاترین رکن اجرایی (هیئت مدیره، شورای مرکزی و …) توسط مجمع عمومی از بین کاندیداها تحت عنوان موسس مسوولیتی در انجمن نخواهد داشت.

ماده ۸
اهداف انجمن عبارتند از:
۱- احیاء فرهنگ دوستی و ارتباط با طبیعت در جهت ساختن جامعه ای سالم و شاد.
۲- حمایت و حفاظت از محیط زیست به ویژه حیات وحش و تلاش همه جانبه در جهت رشد و توسعه ان.
۳- جلب مشارکت مردم و به خصوص جوانان و پر کردن اوقات فراغت انان در جهت شناسایی طبیعت و جلوگیری از الودگی ان.
۴- تحقیق و پژوهش در کلیه زمینه های زیست محیطی.
۵- رشد و تقویت معنویت و بینش الهی و به بیانی خداشناسی که ارتباط تنگاتنگ و بسیار نزدیک به طبیعت دارد.
۶- بازشناسی و معرفی طبیعت و حیات وحش ایران برای علاقه مندان داخلی و خارجی.
۷- برگزاری سمینارها و جلسات نقد و بررسی و سخنرانی در ارتباط با موضوعات زیست محیطی.
۸- مطالعه و شناسایی مناطق مستعد کشور در زمینه درختکاری و احیاء مراتع.
۹- برگزاری اردوهای یک روزه با هدف افزایش مشارکت جوانان در حمایت از محیط زیست.
۱۰- ارتباط با سازمانهای غیر دولتی بین المللی در خصوص محیط زیست.
۱۱- همکاری با مسولان در خصوص ایجاد و گسترش فضای سبز در چشم اندازهای عمومی.
۱۲- ایجاد مسابقات نقاشی، مقاله نویسی و …. در سطح مدارس و اهداء جوایز به نفرات برتر.
۱۳- همکاری با مراجع ذیربط در جهت پاکسازی ساحل و همکاری جوانان علاقه مند.

الف: کلیات حفاظت از محیط زیست و طبیعت
ب: روش اجرای اهداف
۱- برگزاری سمینار- جلسات نقد و بررسی و سخنرانی و همایش
۲- برگزاری اردو
۳- ارتباط با سازمانهای غیردولتی (NGO)
۴- اجرای مسابقات نقاشی- مقاله نویسی- شعر و…

ماده ۹
شرایط عضویت:
هر شخص علاقه مند به هدفهای این انجمن باشد می تواند با توجه به مقررات انجمن و این اساسنامه به عضویت انجمن دراید.
انواع عضویت:
عضو افتخاری: از بین متخصصین و محققین و افرادی که خدمات قابل توجهی در زمینه اهداف انجمن و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به عمل اورده باشند.(بدون حق رای)
عضو پیوسته: که دارای حق رای بوده و حق عضویت را پرداخت میکند.
تذکر: اعضایی که بر خلاف اهداف و شئونات انجمن فعالیت نمایند و اقدامات مکرری در زمینه تخریب و الودگی موثر محیط زیست انجام داده و تذکر انجمن در مورد او موثر واقع نشود با تصویب هیات مدیره از انجمن اخراج خواهد شد.

فصل دوم ـ ساختار
الف : ساختار غیر رکن : هیئت موسس ، کمیته های شخصی ، شوراهای مشورتی و…
وظایف هیئت موسس: ۱ – انجام اقدامات اقدامات اولیه تشکیل برای تاسیس ۲- تهیه و تصویب و اصلاح اساسنامه در صورت لزوم ۳- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرمان ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای اعضاء تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر شد .

ماده ۱۰
ارکان انجمن عبارتند از ۱- مجمع عمومی ۲- هیئت مدیره (شورای مرکزی …) ۳- بازرسان الف :مجمع عمومی اعضاء

ماده ۱۱
مجمع عمومی اعضاء عالیترین مرجع تصمیم گیری انجمن می باشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود

ماده ۱۲
مجمع عمومی سالی یکبار در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد . برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد .
و در صورتیکه در دعوت نخست ، اکثریت ، حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله ۱۵روز تشکیل و با تعدادی اعضاء حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت .
مجمع عمومی عادی ممکنست بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره، بازرس (بازرسان ) یا یک سوم اعضاء تشکیل گردد.

ماده ۱۳ وظایف مجمع عمومی عادی :
۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس (بازرسان )
۳- تعیین خط مشی کلی انجمن
۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیئت مدیره
۵- تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها .
۷- تصویب اساسنامه انجمن در اولین مجمع عمومی
۸- ؟؟؟؟؟//// اعضای هیأت مدیره انجمن

ماده ۱۴

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد
۱- با درخواست هیئت مدیره ، یا بازرس (بازرسان)
۲- با در خواست یک سوم اعضاء
تبصره ۱- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل ۱۵روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء رسید .
تبصره ۲- مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی را خواهد رسید .
تبصره ۳- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دوسوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده ۱۵
وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
۱- تصویب تغییرات اساسنامه
۲- بررسی و تصویب یا ردّ انحلال انجمن
۳- تغییر در میزان سرمایه تشکیل
۴- انحلال تشکل قبل از موعد

ماده ۱۶
مجامع عمومی توسط هئیت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند .
تبصره ـ اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هئیت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مرجع عمومی انتخاب خواهند شد .

ماده ۱۷
ب: هیئت مدیره : (بالاترین رکن اجرایی) – نام های متفاوت مانند شورای مرکزی- می تواند داشته باشد انجمن دارای هیئت مدیره ای مرکب از حداقل ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود
تبصره ۱- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .
تبصره ۲- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد شد .
تبصره ۳ – دعوت از اعضای هیأ ت مدیره می بایست با دعوت کتبی به نشانی عضو هیأت مدیره حداقل ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام می پذیرد .
تبصره ۴-انتخاب مجدد اعضاء هیئت مدیره بلامانع است .
ماده ۱۸
در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده ۱۹
هیئت مدیره علاه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر یک ماه یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهدداد .

ماده ۲۰
اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهد نمود ، حدود اختیارات آنها را آئین نامه داخلی مشخص می نماید .
تبصره ۱ – هیأت مدیره در هر موقع می تواند رئیس ونائب رئیس و خزانه دار را از سمت های مذکور عزل کند .
تبصره ۲ _ هیأت مدیره در صورت نیاز انجمن می تواند سمت یا سمت های دیگری را برای سایر اعضاء هیأت مدیره تعریف نماید .

ماده ۲۱
هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود ، از مجمع عمومی عادی بمنظور انتخابات هئیت مدیره جدید دعوت نماید. هیئت مدیره حداقل ۱۰روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام خواهد نمود .

ماده ۲۲ هیئت مدیره نماینده قانونی ” انجمن ” بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح ذیل می باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قاونی ، تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخصی دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل . بطور کلی هیئت مدیره
می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام ((انجمن )) انجام دهد .

ج : بازرسان

ماده ۲۳
مجمع عمومی عادی یک یا چند نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهند نمود .
ماده ۲۴: اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس انتخاب شوند .
۱_ کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنبه های مذکور در ماده ۱۱۱ق. ت به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند درمدت محرومیت.
۲_ مدیران و مدیر عامل سلزمان غیر دولتی
۳_ اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
۴_ همسر اشخاص مذکور در بند ۲
تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ماده ۲۵
وظایف بازرس (بازرسان) بشرح زری است .
۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .
۲- مطالعه گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی .
۳- گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه و قوانین موضوع به مجمع عمومی
۴- بازرس باید درباره صحت صورت دارائی و عملکرد هیئت مدیره و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند کتباً اظهار نظر نماید .
۵- سایر وظائفی که قانون به عهده بازرس قرار داده است .
تبصره – بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید .

ماده ۲۶

بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرس را در مورد عملیاتی مالی انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را نماید .

ماده ۲۷

در صورت فوت یا استعفا یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود . ( وظیفه مجمع عمومی است)

ماده ۲۸

هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها سوی مجمع عمومی انتخاب نشده است به مسؤلیت خود باقی خواهند بود .
تبصره – جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن در صلاحیت خاص مجمع عمومی است ، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت اهداف ” انجمن ” دارا می باشد .

د: مدیر عامل
ماده ۲۹- هیئت مدیره باید از بین خود یا خارج یک نفر را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزاحمه او را تعیین نماید .
تبصره :

مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان تشکیل غیر دولتی باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی .

ماده ۳۰: مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی انجمن ” محسوب شده و از طرف”
هیأت مدیره حق امضاء دارد . و عزل وی از اختیارات هیأت مدیره می باشد که بایستی مستند و مدلل باشد .
تبصره ۱- اگر مدیر عامل عضو هئیت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هئیت مدیره بیشتر نخواهد بود لیکن انتخاب مجدد او طبق مقرارت این اساسنامه بلامانع می باشد.

تبصره ۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رئیس هیأت مدیره و مهر ” انجمن ” معتبر خواهد بود .

ماده ۳۱
مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئوولیتهای ذیل می باشد .
۱- نمایندگی قانونی مؤسسه در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی .
۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان مؤسسه و در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره .
۳- نگهداری دارایی ، اموال حسابها ،اسناد و دفاتر مؤسسه
۴- اعمالاختیاری که بصورت موردی یا قطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد .
۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن به هیأت مدیره جهت ارائه به محمع عمومی .
۶- تهیه پیشنویس ترازنامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی .
۷- تیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره
۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی و دفاتر
۹- پیشنهاد بزرگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجهه برای تصویب به هیأت مدیره .
۱۰- انجام سایر وظائف و اختیاراتی مه طبق آئین نامه های مصوب و قانون تجارت به مدیر عامل محول شده یا بشود .
ماده ۳۲
حقوق و مزایای عامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود .
در صورتیکه مدیر عامل از اعضاء هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده ۳۳
مدت مأموریت مدیر عامل از مدت مأموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیر عامل در صورت انقضاء مأموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد .

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۴
بودجه ” انجمن ” از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف ، حبس ، حق عضویت و سایر فعالیتهای قانونی و مجاز تأمین می شود .

ماده ۳۵
در آمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیان آن در پایان هر سال مالی به مراجع نظارتی ؟؟ ربط ارائه خواهد شد .
تبصره ۱ – انجمن مکلف است در آمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه مصرف اهداف و وظایف نماید و چناچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود است در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید .
تبصره ۲ – سال مالی انجمن منطق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود .

ماده ۳۶
کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود . ترتیب امضاء مکاتبات رسمی را هیأت مدیره تعیین می نماید .
تبصره – مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ، صبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید .

ماده ۳۷
انجمن مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده ۳۸
انجمن مکلف است محل مؤسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید .

ماده ۳۹
انجمن دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهذ بود که متن آن تصویب هئیت مدیره و برابر مقرارت تهیه خواهد شد . هیأت مدیره مکلف است نمونه مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید .
تبصره – هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤلیت قانونی دارند .

ماده ۴۰
انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقی مانده و تعیین دارائی مسلم (اعم از منقول) دارائی انجمن را به تصویب مجمع عمومیس فوق العاده رسانده و در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده تحت نظارت کمیته ای مرکب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقات و امور خیریه و نمایندگی وزارت کشور و وزرات کشور فعالیت می نماید واگذار نمایدد . هئیت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید .
تبصره ۱ : تصفیه امور مربوط بر طبق تجارت و تصفیه شرکتها صورت خواهد پذیرفت .
تبصره ۲ : هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید .
تبصره ۳ : مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه تشکیل غیر دولتی را به مرجع صدور پروانه نماید .

ماده ۴۱
انتشار هرگونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد .

ماده ۴۲

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است وقف تجارت عمل خواهد شد .

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۳ ماده و ۱۸ تبصره در نشست مورخ ۳/۶/۸۲ هیئت مؤسس به تصویب رسید . /ک/۲۳/۹/۸۲

تمامی حقوق برای انجمن حیات سبز لیان، محفوظ می باشند.

رفتن به نوارابزار