رضا پرتوی سنگی مدیر انجمن حیات سبز لیان و دبیر شبکه زیست محیطی ومنابع طبیعی استان بوشهر

گرمایش کره زمین، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

مدتهاست بین اکولوژیست ها و اقتصاد دانان این بحث مطرح است.آیا باید کوشید تا اقتصادی پر رونق داشت یا این که باید حفظ محیط زیست را در اولویت قرار داد؟
در کره زمین اتفاق بزرگی در حال وقوع است. اتفاقی مهم و بسیار مهم یعنی گرم شدن کره زمین. امروز دیگر همه ما تا اندازه ای درباره این موضوع شنیده ایم و تجربیاتی در این زمینه داریم.که دیگر برف و باران مانند گذشته نمی بارد و باران جای برف را گرفته و جای فصل ها عوض شده و طول آنها تغییر کرده. اما اهمیت موضوع هنوز خوب درک نشده.
چه اتفاقی خواهد افتاد اگر کره زمین از این که هست بیش تر گرم شود؟ تا کنون دمای متوسط کره زمین قریب 0.8 تا 1 درجه سانتی گراد گرم تر شده اما طبق پیش بینی ها قرار نیست در این حد بماند. به قول شاعر: باش تا صبح دولتش بدمد/ کاین هنوز از نتایج سحر است.
هنوز دمای زمین چندان زیاد نشده که شاهد آنیم که پهنه وسیعی از خراسان جنوبی از سکنه تخلیه شده، سیستان تاریخی ما را خاک فراگرفته و بسیاری از تالاب های کشور مانند هورالعظیم و گاو خونی و جازموریان خشک شده است. هنوز متوسط دمای کره زمین کم تر از یک درجه افزایش یافته که می بینیم در یاچه چاد در آفریقا خشک می شود، پیست های اسکی کلورادو برف کافی ندارند، در قطب شمال یخ ها آب شده اند و راه جدیدی برای عبور کشتی ها و رفتن از اقیانوس اطلس به اقیانوس کبیر باز شده است و در کالیفرنیا پلیس آب تشکیل شده است.
مولوی شعر زیبایی دارد که مضمونش آن است که شبی ناگهان سقف خانه مردی بر سر او فرو می ریزد. مرد شکوه می کند که چرا چنین ناگهانی فرو ریختی؟ سقف می گوید من هشدار دادم، تو توجه نکردی. آن روز که درز دیوار کمی باز شد می خواست همین را بگوید، آن روز که لکه ای در سقف ایجاد شد می خواست همین هشدار را بدهد. اما تو توجه نکردی و با دوغابی مختصر کار را تمام کردی. کره زمین و طبیعت نیز اکنون پیوسته به ما علامت و هشدار می دهند. باید آن را دریابیم. پیش از آن کز “ما” برآید هیچ کار

.
گرمای کره زمین نسبت به میانه قرن نوزدهم 1 درجه سانتی گراد افزایش یافته و اگر همین روند کنونی ادامه یابد می تواند تا نیمه قرن حاضر به 1.5 درجه برسد. این نیم درجه رقم کمی نیست. نیم درجه افزایش می تواند زندگی همه ما را مختل کند.

 
اما درجه حرارتی که از آن صحبت می کنیم درجه حرارت متوسط کره زمین است. این درجه حرارت از بیش از 800 پایگاه به دست می آید. پایگاه هایی که از قعر اقیانوس آرام و ژرفنای اقیانوس اطلس گرفته تا کنار خط استوا و بالای قله هیمالیا و کوهستان های آلپ و در نقاط مختلف کویری و شهری پراکنده اند. جمع آوری داده های هواشناسی این پایگاه ها و جمع بندی آنها با استفاده از ریاضیات دقیق برای محاسبه عددی که برآیند واقعی دمای متوسط کره زمین باشد خود کار دشوار و دقیقی است که دانشمندان جهان انجام می دهند. درجه حرارتی که به دست می آید دمای متوسط کره زمین است. اما در زندگی واقعی و بر سطح کره زمین هیچ دمای متوسطی وجود ندارد. در واقعیت برخی جا ها بسیار گرم ترند و برخی توفانی تر و برخی سردتر. در واقع گرمایش کره زمین و آنچه از آن می ترسیم در بسیاری نقاط هم اکنون رخ داده. نمونه های آن را هم در ارومیه و در تالاب های خشک شده خود و در فروافت شدید سطح آب زیرزمینی و غیره دیده ایم..

 

 

گذاشتن یک دیدگاه

تمامی حقوق برای انجمن حیات سبز لیان، محفوظ می باشند.

رفتن به نوارابزار