نشست هم اندیشی دبیر شبکه زیست محیطی استان بوشهر با منتخبین شورای شهر آبپخش برگزار شد. روز دوشنبه مورخه پانزدهم خردادماه جاری، جلسه هم اندیشی دبیر شبکه سمن های زیست محیطی استان بوشهر با منتخبین شورای شهر آبپخش در دفتر ارتباطات مردمی عباسی عضو شورای چهارم و پنجم شهر آبپخش و با حضور جمعی از فعالین اجتماعی و زیست محیطی این شهر برگزار گردید. در ابتدای جلسه عباسی عضو شورای شهر ضمن خوشامد گویی به حاضرین، دلیل دعوت از پرتوی سنگی دبیر شبکه سمن های زیست محیطی استان را پرداختن به مشکلات زیست محیطی شهر آبپخش عنوان کرد. سپس هر یک از حاضرین در فرصتی چند دقیقه ایی مشکلات زیست محیطی و اجتماعی شهر را شرح دادند. در ابتدا پرتوی سنگی دبیر شبکه سمن های زیست محیطی استان بوشهر با حدیثی از پیامبر اسلام در خصوص احترام به پدر و مادر صحبت خود را آغاز کرد. ایشان مشکلات و معضلات سایت پسماند شهر آبپخش را که پورسالم رئیس اداره محیط زیست شهرستان دشتستان گزارش داده بود در جمع مطرح نمود. سپس بهروزی از افراد حاضر در جلسه و کارمند سابق اداره شهرداری شهر آبپخش، به بیان برخی موارد پرداخت. وی در مورد سایت پسماند زباله شهر آبپخش اظهار داشت با پیگیری هایی که در گذشته از طریق اداره منابع طبیعی استان بوشهر و شهرستان دشتستان انجام گرفت، بیست و هفت هکتار زمین برای این منظور در نظر گرفته شد و در اختیار اداره شهرداری شهر آبپخش قرار گرفت. اما به دلیل عدم اجرای جاده کشی و حصار کشی این زمین، متاسفانه شرایط نگهداری و رها سازی زباله در وضعیت نامطلوبی قرار دارد به گونه ایی که هم شرایط جوی مانند باران و آب و هم حیوانات موجود در منطقه باعث پخش شدن زباله ها شده و چهره نامطلوبی به این شهر میدهد. وی تخلیه نخاله های ساختمانی در حاشیه جاده توسط اداره شهرداری شهر آبپخش را از دیگر مشکلات در نامطلوب جلوه دادن چهره شهر دانست. موضوعی که اداره شهرداری اخیرا با هزینه مضاعف اقدام به انتقال این نخاله ها کرده است. اسلامی از دیگر حاضرین در این جلسه، با بیان امکان درآمدزایی از طریق بازیافت نخاله های ساختمانی، همچنین به بازیافت زباله ها و تولید کمپوست از این زباله ها جهت استفاده در باغات شهر آبپخش اشاره کرد. از طرفی با ذکر نیاز مجوز زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی در استان همچون جاده کمربندی شهر آبپخش و پتروشیمی دشتستان، به تقویت قدرت اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست استان تاکید کرد. بحرینی از دیگر اعضای حاضر در جلسه و از شهروندان دغدغه مند شهر آبپخش با اشاره به موضوع احداث پتروشیمی در شهرستان دشتستان و به طور مشخص شهر آبپخش، بر مکان یابی دقیق تر آن تاکید کرد.. از طرفی احداث واحد صنعتی در وسط شهر و باغات شهر آبپخش را باعث آلودگی هوای شهر و افت کیفیت محصولات زراعی این شهر دانست. از طرفی با توجه به کمبود آب شهر آبپخش، احداث واحد پتروشیمی را مشکلی مضاعف در کمبود آب این منطقه عنوان کرد. وی این مشکلات را جدای از مشکلات پساب های صنعتی و فاضلاب این واحد صنعتی مطرح کرد. یکی دیگر از حاضرین در جلسه در خصوص سیستم پسماند و جمع آوری زباله شهری و دفن آن به عدم در اختیار داشتن ماشین آلات مکانیزه اشاره کرد. وی موضوع تفکیک از مبدأ را با آموزش و همکاری شورای شهر و شهروندان در سه دوره کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت را راهی مناسب دانست. همچنین شیوه جمع آوری و دفن زباله های عفونی و بیمارستانی را از نگرانی های مردم آبپخش دانست. عباسی عضو شورای شهر آبپخش مشکلات اصلی این شهر را سه مشکل عمده عنوان کرد. یکی احداث جاده کمربندی که ضروری نمیباشد، دیگری سایت دفن زباله و پسماند و در نهایت احداث واحد پتروشیمی در این شهر. وی در خصوص سایت پسماند به نیاز حصارکشی آن اشاره کرد و استقلال سازمان حفاظت محیط زیست را نیازمند برخورد قاطع با سازمان های خاطی دانست. تماری از دیگر حاضرین در جلسه به موضوع تفکیک از مبدأ اشاره کرد و اراده جمعی شورای شهر شهرداری و شهروندان را لازمه حل مشکلات زیست محیطی شهر عنوان کرد. وی آتش سوزی زباله ها در فصل بهار را باعث ایجاد فضایی همراه با دود در تمام شهر بیان کرد. در پایان پرتوی سنگی دبیر شبکه سمن های زیست محیطی استان بوشهر با تاکید بر حساسیت کمیته ارزیابی مشکلات زیست محیطی استان در زمینه راه اندازی پتروشیمی دشتستان با توجه به آلودگی های ناشی از فعالیت این واحد صنعتی اظهار داشت که پیگیری این موضوع را از وظایف خود میداند. پرتوی سنگی در بحث پسماند نیز شهرداری آبپخش را موظف به پیگیری حصارکشی سایت پسماند این شهر دانست. وی همچنین بیان داشت مدیران استانی هیچ دیدگاه روشنی از مسائل زیست محیطی ندارند و این از اصلی ترین مشکلات شبکه سمن های زیست محیطی استان میباشد. وی همکاری شهرداری آبپخش با پیمانکاران در حوزه بازیافت و آموزش را از راه های تاثیر گذار در حل مشکلات شهری دانست. در نهایت یک عکس دسته جمعی به رسم یادبود، پایان بخش این جلسه بود. دفتر آموزش شبکه سمن های زیست محیطی و منابع طبیعی استان بوشهر

گذاشتن یک دیدگاه

تمامی حقوق برای انجمن حیات سبز لیان، محفوظ می باشند.

رفتن به نوارابزار