پروژه آگاهی افزایی مشارکتی درباره کووید19
انجمن حیات سبز لیان برگزار می کند:
مجموعه کارگاه های آموزشی سلامت روان
جلسه : کرونا و استرس- عواقب و مهارت های مقابله با آن
زمان: چهارشنبه 21 مهر ماه 1400
⏰ساعت: 11
مدرس: دکتر مژگان تنها
مهمانان عزیز هنگام ورود به کارگاه شماره ملی خود را پس از نام ونام خانوادگی تایپ نمایند
لینک ورود به جلسه:
https://www.skyroom.online/ch/mostafa.k1/mental-health
حضور برای تمامی علاقمندان آزاد می باشد.

گذاشتن یک دیدگاه

تمامی حقوق برای انجمن حیات سبز لیان، محفوظ می باشند.