انجمن حیات سبز لیان در نظر دارد ، اردوی یک روزه تفریحی در دامن طبیعت را در منطقه خاییز روستای گشی برای سمن های مردم نها د برگزار نماید ، سهمیه برای هر سمن دو نفر تعیین شده که در صورت عدم معرفی به سایر سمن ها اختصاص خواهد یافت.
زمان : جمعه 97/1/31
ساعت حرکت: 8صبح
محل تجمع : بوشهر، خ مطهری، روبروی خ فرهنگیان ساختمان سرخوش ( الوا)
تلفن هماهنگی 09173710270
همیاران اردو: امور اجتماعی استانداری ، دهیاری گشی ،باشگاه کوهنوردی بیرمی.
دفتر اموزش انجمن حیات سبز لیان

گذاشتن یک دیدگاه

تمامی حقوق برای انجمن حیات سبز لیان، محفوظ می باشند.

رفتن به نوارابزار