دومین جلسه خوانش زیست محیطی با ارائه گزارش طرح معیشتی پایدار و سازگار با تالاب حله توسط مدیر انجمن حیات سبز لیان در تاریخ 16/5/97  برگزار گردید. در این جلسه که با حضور کارشناسان فنی و حرفه ای استان ، کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان  و اعضای شورای اسلامی و دهیاران روستاهای محرزی و کره بندی و مدیران سازمان های مردم نهاد شهرستان بوشهر تشکیل شد پرتوی سنگی مدیر انجمن حیات سبز لیان به ارائه گزارش طرح مشاغل سازگار با محیط زیست پرداختند.

در ادامه جلسه معاونت پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در مورد شرایط ثبت تالاب حله در رامسرسایت توضیحات مبسوطی ارائه فرمودند.

در پایان جلسه مجری طرح به سوالات مطرح شده توسط حاضرین پاسخ دادند.

گذاشتن یک دیدگاه