رضا پرتوی سنگی دبیر شبکه سمن های زیست محیطی و منابع طبیعی استان بوشهر از نهایی شدن مراحل ثبت شبکه سازمان های مردم نهاد زیست محیطی و منابع طبیعی کشور به عنوان قوی ترین و کامل ترین شبکه غیر دولتی در حوزه سمن های زیست محیطی خبر داد. پرتوی سنگی گفت تشکل های غیردولتی در حوزه محیط زیست آماده اند تا با حضور فعال و تخصصی خود در شبکه ملی غیر دولتی ثبت آن را نهایی نمایند. انجمن حیات سبز لیان به عنوان قدیمی ترین و با سابقه ترین سمن (NGO) فعال در حوزه محیط زیست به عنوان یکی از اعضای هیأت مؤسس شبکه ملی از جمله انجمن های پیشتاز در ثبت شبکه ملی بوده است. این انجمن در حال حاضر در تلاش است تا ثبت شبکه استانی سمن های زیست محیطی استان بوشهر را نیز به انجام رساند.

دفتر آموزش انجمن حیات سبز لیان

گذاشتن یک دیدگاه

تمامی حقوق برای انجمن حیات سبز لیان، محفوظ می باشند.

رفتن به نوارابزار