توسعه صنعتی وتخریب زیست محیطی

با توجه به این که چندی است موضوع احداث یک واحد پتروشیمی و شهرستان دشتستان میان سازمان های دولتی و غیر دولتی و انجمن های زیست محیطی واقع شده است،فعالان زیست محیطی و دغدغه مندان اجتماعی در قالب حرکت های مدنی به اشکال گوناگون سعی در متوقف ساختن این طرح و ابراز مخالفت خود با قربانی شدن نخلستان های دشتستان نموده اند.

در میان شبکه سمن های زیست محیطی استان بوشهر و رضا پرتوی سنگی به عنوان دبیر شبکه با برگزاری نشست های متعددی در شهرستان های دشتستان – برازجان –و شهر آب پخش جلسه با اعضای شورای شهر و فعالان اجتماعی – برگزاری جلسه با مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار بوشهر به جدیت مخالفت این شبکه را با اجرای این طرح  ابراز نموده است.

نتیجه اعتراضات جامعه مدنی استان بوشهر این شد که یک کار گروه تخصصی جهت ارزیابی فنی و زیست محیطی مکان تعیین شده جهت احداث این واحد پتروشیمی -شهرستان آب پخش – از جانب سازمان حفاظت محیط زیست کشور در تاریخ 12/4/96 به شهرستان آب پخش سفر کرده و از نزدیک شرایط فیزیکی و جغرافیایی آن را ارزیابی نمودند.

در این بازدید یک روزه اعضای شورای شهر آب پخش و جمعی از فعالان اجتماعی این شهر با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان نه به پتروشیمی و حفاظت از محیط زیست مخالفت جامعه محلی را با احداث این واحد پتروشیمی ابراز نمودند.

این در حالی است که مردم محلی از تجربه تلخ توسعه نامتوازن صنعت در شهرستان عسلویه و کنگان ناخرسند بوده و برای جلوگیری از تکرار این تجربه در شهرستان دشتستان درخواست بررسی مجدد در مکان یابی این واحد پتروشیمی دارند.

                                       

                                                              شبکه سمن های زیست محیطی استان بوشهر

گذاشتن یک دیدگاه

تمامی حقوق برای انجمن حیات سبز لیان، محفوظ می باشند.

رفتن به نوارابزار