تقدیر از مجریان طرح ملی توانمند سازی سمن های زیست محیطی استان بوشهر
امروز چهارشنبه ۱۰شهریور ماه ۱۴۰۰ ،مجریان طرح ملی توانمند سازی سمن های زیست محیطی استان توسط جناب آقای قلی نژاد مدیر کل محترم محیط زیست لوح سپاس دریافت نمودند.
طبق اعلام دفتر شبکه سمن های زیست محیطی استان بوشهر ، طرح ملی توانمند سازی سمن ها از ابتدای اسفند ماه۹۹ تا مرداد۱۴۰۰ در کشور توسط انجمن پاما در تهران و دفتر مشارکتهای مردمی سازمان محیط زیست و در استان ها توسط شبکه های سمن ها زیست محیطی و ادارات آموزش و پژوهش در سطح ملی ،استانی و شهرستانی به اجرا درآمد.
استان بوشهر با مشارکت هفده سمن مجوز دار و با تسهیلگری آقایان حیدر فقیه،رضا پرتوی سنگی ،مسعود فربود در سطح استان موفق برگزاری آموزش طرح شدند.
مدیران انجمن هائی که در این طرح شرکت نمودند عبارتند از :
۱-رضا پرتوی سنگی
انجمن حیات سبزلیان

۲-مسعود فربود
انجمن دوستداران طبیعت سعدآباد

۳-فضل الله رسولی زاده
انجمن زمین سبز بوشهر

۴-علی شریفی
انجمن حمایت از کوه سیاه بوشکان

۵-علی فرخنده
انجمن یاوران طبیعت اندیش و دوستداران حیات وحش

۶-یونس غلامی
انجمن حیات سبز تنگستان

۷-مرتضی رسولی زاه
انجمن زمین سبز بوشهر

۸-مریم پورخدر
انجمن حیات سبز لیان استان بوشهر

۹-کامران شریفی
انجمن حمایت از کوه سیاه بوشکان

۱۰-مریم جوهری
انجمن حیات سبز لیان

۱۱-رضا فلاحتی
انجمن حیات سبز دیلم

۱۲-محمود مسیح گل
یاوران طبیعت اندیش و دوستداران حیات وحش

۱۳-علی فخاری
انجمن مهر اندیش جوانان کنگان

۱۴-زمزم عرفان
انجمن زمین سبز بوشهر

۱۵-هوشمند رسولی
انجمن دوستداران کوهستان بیرمی

۱۶-صادق تظری
انجمن حافظان مند جنوب

۱۷-قمر سعد آبادی
انجمن دوستداران طبیعت سعدآباد

ساحل بختیاری
مدیر ارتباطات انجمن حیات سبز و دفتر شبکه

گذاشتن یک دیدگاه

تمامی حقوق برای انجمن حیات سبز لیان، محفوظ می باشند.