تشکیل کمیته سمن های تالابی وساحلی بوشهر

طبق اعلام دفتر آموزش شبکه سازمانهای مردم نهاد محیط ریست و منابع طبیعی استان بوشهر در تاریخ چهاردهم شهریور ماه از بین سمن ها ی استان که در محل جغرافیایی بنادر یا تالابهای استان قرار گرفته و طرحها و پروژه های تالابی اجرا نموده اند برای این کمیته تخصصی انتخاب و در تاریخ شانزدهم شهریورماه با پیام ویدئو کنفرانس مدیر کل محترم محیط زیست استان بوشهر با حضور سمن ها شروع بکار نمود.

این کمیته در راستای پیگیری دفتر حفاظت از تالابهای سازمان محیط زیست ایران و هماهنگی انجام شده توسط دبیر محترم شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور و حمایت علمی جناب آقای قره چای کارشناس ارشد دفتر حفاظت از تالابهای ایران و برای حفاظت بهینه از سواحل و تالابهای استان بوشهر و آموزش جوامع محلی مجاور اکوسیستم های آبی تشکیل و راه اندازی شده است.

لازم به توضیح است که این کمیته زیرمجموعه شبکه استانی بعنوان یک کمیته تخصصی با تعیین رئیس و دبیرفعالیت خواهد نمود.

انجمن هایی که فعلا در این کمیته عضویت دارند عبارتند از:

  • انجمن سوکا شهرستان دیر
  • انجمن حافظان مند شهرستان دیر (بردخون)
  • انجمن توسعه اقلیم پاک بوشهر
  • انجمن نبض زمین شهرستان دیلم
  • انجمن دوستداران طبیعت سعدآباد شهرستان دشتستان
  • انجمن حیات سبز لیان
  • دفتر نمایندگی حیات سبز دیلم
  • انجمن نبض مهرگیاه عسلویه
  • انجمن توسعه نای بند
  • انجمن زمین سبز بوشهر

گذاشتن یک دیدگاه

تمامی حقوق برای انجمن حیات سبز لیان، محفوظ می باشند.

رفتن به نوارابزار