به گزارش دفتر آموزش انجمن حیات سبز لیان سه دوره آموزشی برای اهالی روستاهای تالاب حله دهستان انگالی برگزار گردید.

طبق گزارش این دفتر دوره های آموزشی “پرورش و نگهداری شتر ( برای مردان روستای کره بند ) ،“آموزش فرشینه (برای مردان روستای کره بند ) “ ، “پرورش قارچ (برای زنان روستای محرزی ) “ ،  “قالی و گلیم بافی ( برای زنان روستای محرزی)  ” در سه ماهه اول 1397 با هماهنگی دفتر حفاظت از تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل فنی وحرفه ای استان بوشهر (مرکز 4) برگزار شد و در پایان دوره آزمون دوره های مذکور اخذ گردید.

دفتر آموزش این انجمن خاطر نشان کرد: به تمامی کسانی که موفق به کسب حد نصاب نمره قبولی شوند گواهی نامه پایان دوره از سوی سازمان فنی و حرفه ای اعطا خواهد شد.

گذاشتن یک دیدگاه